Ordförandeträff den 12.10 kl. 18.00 på Kommunalstugan

Träffen riktar sig till ordförande i alla våra föreningar (naturligtvis kan man sända någon annan i stället, det viktiga är att så många föreningar som möjligt är representerade). På träffen diskuteras gemensamma spörsmål som evenemang 2023, händelsekalendern, anslagstavlan och vad helst annat som känns viktigt. Under mötet bjuds det på kaffe med tilltugg.

Föreningarnas anslagstavla

En gemensam anslagstavla för föreningarnas information till allmänheten kommer inom kort att sättas upp längs Parkvägen mittemot Kyrkan, ungefär vid gaveln på LokalTapiolas hus. Tanken bakom placeringen är att den skall vara lätt tillgänglig för alla och envar. Anslagstavlan är låst med ett kodlås och alla föreningar får tillgång till koden. Varje förening är själv ansvarig för att föråldrad information tas bort och att ordningen på tavlan hålls prydlig. Så fort anslagstavlan är uppsatt får man koden genom att beställa den per e-post från [email protected]

Händelsekalendern på nagubor.fi /nauvolaiset.fi

Händelsekalendern har nu varit i gång snart ett halvt år. Besöksstatistiken på nagubor.fi/nauvolaiset.fi är rentav mycket positiv och det betyder att folk aktivt söker information på sidan. Därmed utgör även händelsekalendern en ypperlig kanal att marknadsföra sig på. Vi bör komma ihåg att alla inte använder Facebook. Det finns två sätt att ”mata in” information i kalendern. Närmare anvisningar hittar ni här: https://nagubor.fi/for-nagubor/ Kalendern är inte bara avsedd för oss föreningar utan an efter kommer också åtminstone en del av de företagare som ordnar evenemang med. Tanken är att den skall vara så mångsidig och komplett som möjligt med tanke på allmänheten. Händelsekalendern har också en annan funktion. Det är att fungera som planeringsunderlag när man i en förening funderar på att ordna något. Då kan man kolla i kalendern om någon annan redan den tänkta dagen ordnar något som kan anses konkurrera eller kanske komplettera det egna evenemanget. Det är därför viktigt att sätta in evenemang redan i planeringsstadiet, med angivelsen ”preliminärt”.  Händelsekalendern har två visningslägen. Ett heter ”Nagu föreningskalender” och ett ”Öppna evenemang”. I Nagu föreningskalender är tanken att föreningarna skriver in även styrelsemöten och annat internt, som kan vara bra att andra känner till. Det är ju inte helt ovanligt att samma personer är aktiva på flera håll. De ”Öppna evenemangen” är sedan avsedda för allmänheten. Även detta med tanke på koordineringen av alla våra aktiviteter här i Nagu.

Evenemang 2023

Senaste vinter kom man smått officiellt överens om att försöka koncentrera evenemang, så långt det är möjligt, till den tredje helgen i månaden. Detta sker redan naturligt med Potatisfestivalen, Skördefesten och Julspektaklet. Vissa evenemang har sin givna plats andra tider, så må det vara. Inför ordförandeträffen den 12.10 är det bra om föreningarna åtminstone preliminärt hinner fundera på åtminstone större evenemang man planerar 2023. Ett ytterligare planeringsmöte hålls sedan troligen i början av januari.

Kommunalstugan

Kommunalstugan har under sensommaren målats till det yttre och ser nu ännu ståtligare ut. Ytterligare kommer förrådsbyggnaden i parken att förnyas. Bokandet av Kommunalstugan kommer även det att förenklas inom en snar framtid. Då kommer man att kunna boka Kommunalstugan och även en defibrillator att låna till olika evenemang via nagubor.fi/nauvolaiset.fi.

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo