Bar with no name

This 2022 season onwards the Nagu Hotel restaurant and bar will be run and operated under new management, an incredible team of international staff from Asia, Europe and as far away as New Zealand.

The Bar with No Name, bringing you service with a smile, a home away from home. Home style cooking from all over without forgetting the Archipelago roots. Most of the staff may not speak Swedish or Finnish, but they make up for this with vibrant attitudes and colourful smiles, making the atmosphere so cozy you’ll never want to leave. Welcome one and all, to the Nagu Hotel, the Bar With No Name.

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo