Pinassi Oy

Pinassi Oy’s mission is to help its customers to better utilize CRM systems in every day work and achieve the goals set for using those. We can be of help when the CRM system is implemented or it’s usage needs to be boosted. CRM systems consulting, CRM coaching and training, CRM implementation consulting, and CRM project management The company was founded by two professionals that have been in industry since 1980’s. CRM:n saaminen toimimaan organisaatioissa on meille tärkeää. Ota yhteyttä, niin selvitetään haasteenne ja sovitaan, miten voimme auttaa!

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo