Skip to main content

Skärgårdsbladet

Skärgårdsbladet är det lokala annons- och informationsbladet i Nagu, Korpo, Iniö och Houtskär.
Skärgårdsbladet är det självklara valet om du vill annonsera om dina tjänster och produkter i Nagu, Korpo, Iniö och Houtskär. Som läsare hittar du även information aktuella fastighetsaffärer och föreningsaktiviteter!
Tidskrift i A4 format som delas ut gratis var 14 dag till Nagu, Korpo, Iniö, Houtskär. Ansvarig utgivare: Dan Strömberg

SoMe-länkar