Skärgårdsbladet

Skärgårdsbladet är det lokala annons- och informationsbladet i Nagu, Korpo, Iniö och Houtskär.
Skärgårdsbladet är det självklara valet om du vill annonsera om dina tjänster och produkter i Nagu, Korpo, Iniö och Houtskär. Som läsare hittar du även information aktuella fastighetsaffärer och föreningsaktiviteter!
Tidskrift i A4 format som delas ut gratis var 14 dag till Nagu, Korpo, Iniö, Houtskär. Ansvarig utgivare: Dan Strömberg

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo