Anna Nyreen

Nyreen flyttade tillbaka till Nagu efter att i flera års tid ha studerat och arbetat i Danmark. Hon har nu en egen keramikateljé och ett litet galleri. Hon handleder workshops och undervisar i keramik och konst.

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo