Skip to main content

Anna Nyreen

Nyreen flyttade tillbaka till Nagu efter att i flera års tid ha studerat och arbetat i Danmark. Hon har nu en egen keramikateljé och ett litet galleri. Hon handleder workshops och undervisar i keramik och konst.