FRÅGA NAGUBON

Uppfyll din dröm. Flytta till skärgården!
Vi hjälper dig med att svara på frågor om hur det är att bo och leva i Nagu.

Är du en av dem som har funderat på hur det skulle vara att bo i skärgården? Här lever man i symbios med naturen och varje årstid har en egen puls.

Vi vill ge en realistisk bild av livet hos oss. Här finns den grundservice som behövs, vi har ett företagarvänligt klimat och utrymme för fler entreprenörer.

Våra skolor har mindre undervisningsgrupper och föreningslivet blomstrar. Här finner man lätt nya hobbyn och vänner och den sociala omtanken och tryggheten är stark.

Genom att kontakta någon av oss, kan du ställa frågor som gäller inflyttning, servicen på orten, eller andra praktiska frågor. Du behöver inte vara ensam då du funderar på att byta hemort.

Pro Nagu rf:s frivilliga
inflyttningslotsar

Annastina Sarlin

Jobbar inom Nordiska skärgårdssamarbetet

Född i Nagu och bott här största delen av mitt liv. Har sysslat med en mängd olika saker. Uppkattar och värderar högt skärgården, människorna och strävar till en positiv utveckling. Kontakta mig i allmänna frågor gällande skärgården, Nagu och företagsverksamheten här.

Rune Franzén

Tillbaka i Nagu efter ett liv ute i den stora världen.

Jag är född i Nagu. Efter skolgång, studier och arbete på annan ort hade jag möjlighet att återvända till Nagu och slå ner mina bopålar här. Sommarstugan blev vår permanenta bostad. Jag kan bäst vara till hjälp för seniorer och för dem som har tankar att byta sitt deltidsboende till permanent boende.
Ann-Helen Saarinen

Ann-Helen Saarinen

Socialt aktiv pensionär med intresse för kultur.

Jag är pensionär som arbetat inom hälsovårdsadministration. Född i skärgården, uppvuxen i Åbo. Nagubo sedan 1983. Har varit aktiv inom flera föreningar och inom politiken medan Nagu var en självständig kommun. Mina tre barn har vuxit upp i Nagu på vårt jordbruk. Du är välkommen att kontakta mig i alla ärenden. Jag har ett bra kontaktnät och kan ta reda på det jag inte kan svara på direkt .
Ronja Bredenberg

Ronja Bredenberg

Pedagogik studerande

Jag är 30 år gammal och bor på Sommarö (Nagu) med min sambo och hunden Sally. Jag studerar pedagogik på heltid. Jag hjälper gärna där jag kan och tar gärna reda på det jag inte vet. Förra året ändrade vi boendestatus på vårt hus från sommarstuga till fast boende.

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo