Skip to main content

Nagu Andelsbank

Nagu Andelsbank är en av medlemmarna ägd lokal bank med kontor i Nagu och Korpo samt servicepunkter i Iniö och Houtskär. Grundstenen för bankens verksamhet är att erbjuda en god kundservice, även i skärgårdsförhållanden.

Bankens serviceutbud omfattar bl.a.

  • spar- och placeringsprodukter, innefattande aktie-, fond- och försäkringsplaceringar samt bankens egna avkastningsandelar,
  • kreditgivning, innefattande de flesta av OP Gruppens finansieringsprodukter,
  • betalningsrörelse,
  • kassatjänster under kontorens hela öppethållningstid,
  • resevaluta,
  • skadeförsäkringar,
  • notariattjänster,
  • i samband med kontoret i Nagu har OPKK även ett fastighetsförmedlingskontor,
  • en OTTO-automat finns i anslutning till bankkontoret i Nagu.