Nagu Andelsbank

Nagu Andelsbank är en av medlemmarna ägd lokal bank med kontor i Nagu och Korpo samt servicepunkt i Iniö. Grundstenen för bankens verksamhet är att erbjuda en god kundservice, även i skärgårdsförhållanden.

Bankens serviceutbud omfattar bl.a.

 • spar- och placeringsprodukter, innefattande aktie-, fond- och försäkringsplaceringar samt bankens egna avkastningsandelar,
 • kreditgivning, innefattande de flesta av OP Gruppens finansieringsprodukter,
 • betalningsrörelse,
 • kassatjänster under kontorens hela öppethållningstid,
 • resevaluta,
 • skadeförsäkringar,
 • notariattjänster,
 • i samband med kontoret i Nagu har OPKK även ett fastighetsförmedlingskontor,
 • en OTTO-automat finns i anslutning till bankkontoret i Nagu.

Relaterade tjänster

Vad mera kan vi tillföra till tjänstekatalogen, hur kan vi förbättra?

 • Kände du att någonting fattades eller var missrepresenterat?
 • Hur enkelt var det att hitta information?

Tjänstekatalogen är föreningens gemensamma kraftansträngning för att skapa en lättillgänglig databas över alla tjänster som finns i Nagu inklusive privata tjänster, offentliga tjänster, sport och fritid, föreningar etc. Katalogen har gjorts utan hjälp av befintliga listor (det fanns inga) så ifall det saknas tjänster så är det inte p.g.a selektivt bortfall utan bara p.g.a. att vi inte kommit på tjänsterna ifråga. 🙂 

Tjänsternas beskrivningar är tagna från deras hemsidor, fb-sidor och andra ställen där vi hittat befintlig info. Vi har inte skrivit beskrivningarna själva.

Lämna en kommentar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av Nagubor i föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo