Skip to main content

Nagu Andelsbank

Nagu Andelsbank är en av medlemmarna ägd lokal bank med kontor i Nagu och Korpo samt servicepunkter i Iniö och Houtskär. Grundstenen för bankens verksamhet är att erbjuda en god kundservice, även i skärgårdsförhållanden. Bankens serviceutbud omfattar bl.a.
  • spar- och placeringsprodukter, innefattande aktie-, fond- och försäkringsplaceringar samt bankens egna avkastningsandelar,
  • kreditgivning, innefattande de flesta av OP Gruppens finansieringsprodukter,
  • betalningsrörelse,
  • kassatjänster under kontorens hela öppethållningstid,
  • resevaluta,
  • skadeförsäkringar,
  • notariattjänster,
  • i samband med kontoret i Nagu har OPKK även ett fastighetsförmedlingskontor,
  • en OTTO-automat finns i anslutning till bankkontoret i Nagu.

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo