Nagu Hembygdsförening rf

Föreningen grundades år 1985 med tanken att forska i hembygdens historia och samla in gamla fotografier, men mycket snart kom också föremålsinsamling med i verksamheten – och donationerna var många!

Föreningens verksamhet koncentreras idag dels på att ta hand om gamla fotografier; identifiera dem som saknar information och att skanna dem för att kunna erbjuda ett digitalt fotoalbum – dels på publicering av Nagus lokalhistoria under olika tidsepoker och inom olika sektorer.


Tjänstetyp

Intresseområde

, ,

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo