Skip to main content

Nagu Jaktförening rf

Nagu jaktförening r.f. har traditionellt sett varit en vårjaktförening för jägare boende i Nagu. Föreningen har cirka 300 medlemmar. För tillfället är vårjakten nedlagd vilket betyder att den huvudsakliga verksamheten består av att beivra och premiera viltvård samt att föra bytesstatistik över jakten på sjöfågel och övrigt småvilt. Därtill bedriver föreningen skjutbaneverksamhet.

Den av föreningen ägda skjutbanan är naturligtvis även öppen för icke-medlemmar.


Tjänstetyp

Intresseområde