Nagu Jaktförening rf

Nagu jaktförening r.f. har traditionellt sett varit en vårjaktförening för jägare boende i Nagu. Föreningen har cirka 300 medlemmar. För tillfället är vårjakten nedlagd vilket betyder att den huvudsakliga verksamheten består av att beivra och premiera viltvård samt att föra bytesstatistik över jakten på sjöfågel och övrigt småvilt. Därtill bedriver föreningen skjutbaneverksamhet. Den av föreningen ägda skjutbanan är naturligtvis även öppen för icke-medlemmar.

Tjänstetyp

Intresseområde

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo