Röda Korset Nagu

Röda Korsets Nagu avdelning.
Vänverksamhet.
Hungerdagen.
Blodtjänst.

Läs mera om vänverksamheten på Röda Korsets sidor.


Tjänstetyp

Intresseområde

,

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo