Pro Nagu rf

Pro Nagu är en intresseförening som samlar invånarna, föreningarna och företagarna i Nagu till gemensam verksamhet till förmån för lokalsamhället. Målet är att Nagu som ort bibehåller och vidareutvecklar sin livskraft och attraktionsförmåga, samt att både ortsbor och sommargäster har möjlighet att vara med och påverka riktningen.


Vad mera kan vi tillföra till tjänstekatalogen, hur kan vi förbättra?

  • Kände du att någonting fattades eller var missrepresenterat?
  • Hur enkelt var det att hitta information?

Tjänstekatalogen är föreningens gemensamma kraftansträngning för att skapa en lättillgänglig databas över alla tjänster som finns i Nagu inklusive privata tjänster, offentliga tjänster, sport och fritid, föreningar etc. Katalogen har gjorts utan hjälp av befintliga listor (det fanns inga) så ifall det saknas tjänster så är det inte p.g.a selektivt bortfall utan bara p.g.a. att vi inte kommit på tjänsterna ifråga. 🙂 

Tjänsternas beskrivningar är tagna från deras hemsidor, fb-sidor och andra ställen där vi hittat befintlig info. Vi har inte skrivit beskrivningarna själva.

Comments (2)

  • Rotary är en ”ideell” organisation (inte en ”idealistisk”) och ProNagu kunde kanske hellre tala om ”deltidsboende” än ”sommargäster” i sin introtext. Annars är det väl inte så stor skillnad, men just här där tanken är att locka folk att skriva sig här så skulle deltidsboende låta lite mer diplomatiskt, eller? Om det är ok och önskvärt så kan jag läsa mera introtexter och föreslå förbättringar, men om det bara förorsakar jobb som ingen hinner med, så låter jag bli :). Just det här är trots allt på föreningarnas eget ansvar.

    • Hej Anna, tack för kommentarerna. 🙂 Efter att de inbjuda VIP gästerna (du och några andra) har tyckt till så kommer vi att göra korrigeringar. Vi bjuder sedan in representanter från föreningar och företag så att de har en chans att korrigera sina texter innan vi publicerar portalen offfentligt.

Lämna en kommentar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av Nagubor i föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo