Skip to main content

Nagu Hälsostation

Besöksadress: Nagu hälsostation, Klockstapelgränd 2, 21660 Nagu Läkarmottagning Telefon för tidsbokning: 02 454 5200 (vardagar kl. 8-16) Informationen om Nagus Hälsostation hittas numera på Varhas sidor. För Hälsovård utanför tjänstetid, på kvällar och veckoslut, ombeds patienterna att kontakta Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800, eller det allmänna larmnumret 112. Tandvårdscentralen: Centraliserade tidsbeställning till munhälsovården tfn 02 454 5300 (mån-tors kl. 8-16, fre kl. 8-15.30)