Art-Dur Musik- och bildkonstskola rf

Art-Dur erbjuder barn och unga grundläggande konstundervisning inom musik och bildkonst. Art-Dur ger en möjlighet till att pröva på olika konstformer eller att seriöst studera konstformerna. En möjlighet till att pröva på och hitta sitt intresse bland olika konstformer samt även en möjlighet att fördjupa sig i konstformen. Art-Dur har inga inträdesprov, kursplats genom anmälan (vissa kurser kan ha kölistor).

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo