Skip to main content

Borstö byalag rf och Gästhamn

Gästhamnen
Hamnavgiften 10€/natt går också bra att betala in på byalagets konto: FI0455600920003747
Gästhamnens intäkter går bl.a. till underhåll av bryggorna, bojarna mm.
Service på Borstö
– Gästbrygga för ca 30 båtar, djup 1 – 4 meter
– Grilltak
– Sopterminal
– Utedass
– Flytande sugtömningsstation
– Bibliotek, låna eller byta böcker
– Färsk fisk (enl. fiskelycka och väder)
– Rökt fisk
– Dricksvatten kan man fråga efter
– Diverse underhålls- och reparationsarbeten
– Möjlighet finns att ordna utflykter och transporter
– Muséet är stängt tillsvidare
– Naturstig

Tjänstetyp

Intresseområde

SoMe-länkar