Borstö byalag rf och Gästhamn

Gästhamnen
Hamnavgiften 10 €/natt går också bra att betala in på byalagets konto: FI0455600920003747
Gästhamnens intäkter går bl.a. till underhåll av bryggorna, bojarna mm.
Service på Borstö
– Gästbrygga för ca 30 båtar, djup 1 – 4 meter
– Grilltak
– Sopterminal
– Utedass
– Flytande sugtömningsstation
– Bibliotek, låna eller byta böcker
– Färsk fisk (enl. fiskelycka och väder)
– Rökt fisk ” “
– Dricksvatten kan man fråga efter
– Diverse underhålls- och reparationsarbeten
– Möjlighet finns att ordna utflykter och transporter
– Muséet är stängt tillsvidare
– Naturstig

Tjänstetyp

Intresseområde

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo