Förbindelsebåtstrafik, Landsvägsfärjor

För kartor och rutter på förbindelsebåtar och offentliga landsvägsfärjor se: https://saaristolautat.fi/

För tidtabeller och info över privata färjor gå till sidan: Nagu förbindelsebåtar färjtidtabeller och Facebook-grupper.


Tjänstetyp

Intresseområde

, ,

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo