Skip to main content

Hem och skola i Nagu rf

Förbundet Hem och Skolas medlemsföreningar är självständiga föreningar som fungerar i anslutning till en skola eller ett daghem. Föräldrar med barn på skolan eller daghemmet är medlemmar i föreningen.

Förbundet Hem och Skola arbetar på nationell nivå för :

  • En positiv dialog mellan hemmet och daghemmet/skolan
  • En bra kontakt mellan föräldrarna
  • Ett positivt förhållningssätt till daghemmet/skolan.

SoMe-länkar