Skip to main content

Hem och skola i Nagu rf

Förbundet Hem och Skolas medlemsföreningar är självständiga föreningar som fungerar i anslutning till en skola eller ett daghem. Föräldrar med barn på skolan eller daghemmet är medlemmar i föreningen. Förbundet Hem och Skola arbetar på nationell nivå för : • En positiv dialog mellan hemmet och daghemmet/skolan • En bra kontakt mellan föräldrarna • Ett positivt förhållningssätt till daghemmet/skolan.

Tjänstetyp

Intresseområde

, , ,

SoMe-länkar