Skip to main content

Jälist Västergård Gårdsbutik

Jälist Gårdsbutik är ett direktförsäljningställe i Nagu. Jälist Gårdsbutik är en liten( minimal) butik som finns i Åbolands skärgård. Vi fungerar enligt direktförsäljningsprincipen. Vi vill värna om småföretagande och det lokalproducerade; där handen och hjärtat har varit med i hela processen. Vi samarbetar med lokalproducenter både vad gäller mat och hantverk. Beroende på säsong och vilken/ vilka producenter vi samarbetar för tillfället med varierar utbudet av varor, också de egna produkterna varierar beroende på säsong.


Intresseområde

SoMe-länkar