Jälist Västergård Gårdsbutik

Jälist Gårdsbutik är ett direktförsäljningställe i Nagu. Jälist Gårdsbutik är en liten( minimal) butik som finns i Åbolands skärgård. Vi fungerar enligt direktförsäljningsprincipen. Vi vill värna om småföretagande och det lokalproducerade; där handen och hjärtat har varit med i hela processen. Vi samarbetar med lokalproducenter både vad gäller mat och hantverk. Beroende på säsong och vilken/ vilka producenter vi samarbetar för tillfället med varierar utbudet av varor, också de egna produkterna varierar beroende på säsong.

Intresseområde

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo