Lions Club Nagu/Korpo/Houtskär

Klubbens syfte är:

  • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
  • Att främja social och allmännyttig verksamhet.
  • Att uppmuntra servicesinnade personer till osjälvisk verksamhet på det nationella och internationella planet utan personlig ekonomisk nytta.
  • Att skapa och upprätthålla gott kamratskap, ömsesidigt samförstånd och fasta vänskap mellan klubbens medlemmar liksom mellan alla människor.
  • Att ge tillfällen till fri diskussion om alla frågor av allmänt intresse, dock inte polemik varken partipolitik eller religion.
  • Att visa aktivt intresse för att det går väl i samhället i ekonomiska, kulturella sociala och etiska frågor.
  • Att samarbeta som medlemmar med lionsklubbarnas internationella organisation.

Vad mera kan vi tillföra till tjänstekatalogen, hur kan vi förbättra?

  • Kände du att någonting fattades eller var missrepresenterat?
  • Hur enkelt var det att hitta information?

Tjänstekatalogen är föreningens gemensamma kraftansträngning för att skapa en lättillgänglig databas över alla tjänster som finns i Nagu inklusive privata tjänster, offentliga tjänster, sport och fritid, föreningar etc. Katalogen har gjorts utan hjälp av befintliga listor (det fanns inga) så ifall det saknas tjänster så är det inte p.g.a selektivt bortfall utan bara p.g.a. att vi inte kommit på tjänsterna ifråga. 🙂 

Tjänsternas beskrivningar är tagna från deras hemsidor, fb-sidor och andra ställen där vi hittat befintlig info. Vi har inte skrivit beskrivningarna själva.

Lämna en kommentar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av Nagubor i föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo