Lions Club Nagu/Korpo/Houtskär

Klubbens syfte är:
  • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
  • Att främja social och allmännyttig verksamhet.
  • Att uppmuntra servicesinnade personer till osjälvisk verksamhet på det nationella och internationella planet utan personlig ekonomisk nytta.
  • Att skapa och upprätthålla gott kamratskap, ömsesidigt samförstånd och fasta vänskap mellan klubbens medlemmar liksom mellan alla människor.
  • Att ge tillfällen till fri diskussion om alla frågor av allmänt intresse, dock inte polemik varken partipolitik eller religion.
  • Att visa aktivt intresse för att det går väl i samhället i ekonomiska, kulturella sociala och etiska frågor.
  • Att samarbeta som medlemmar med lionsklubbarnas internationella organisation.

Tjänstetyp

Intresseområde

,

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo