Skip to main content

Mittilandsvägen

Start: Vid vägskälet Norrstrandsvägen och Sellmovägen eller vid vägskälet Skärgårdsvägen och Gallsvägen, på Storlandet. Längd: 8 km. Vacker promenad på en av Nagus äldsta landsvägar. Huvudled genom kommunen fram till 1958. Kulturlandskap. Rastplats invid Samslax träsk. Mitt över Storlandet går en av de äldsta vägarna i Nagu. Ladda ner kartan.