Skip to main content

Nagu Apotek

I Nagu apotek säljs alla i Finland registrerade mediciner och frihandelsvaror. Ifall produkten inte finns inte lager omedelbart, får du den oftast nästa vardag. Farmaceuterna på apoteket svarar gärna på frågor gällande medicinernas tillgänglighet, förvaring och användning.

Apotekservicen i Nagu inleddes den 15 september år 1897 som en filial under apoteket i Nådendal. Som filial fungerade apoteket ända till den 16.11.1943, då apotekare Paul Randelin öppnade ett självständigt apotek i Nagu.

Sedan år 1974 har Nagu apotek betjänat hela skärgården, bestående av Nagu, Korpo och Houtskär. Apoteket har ett filialapotek i Korpo samt servicestället i Houtskär.


Intresseområde

SoMe-länkar