Nagu Distillery

Nagu Distillery is located in the old Flipper Boats factory in Nagu. Nagu is a group of islands of the coast of southwestern Finland. The distillery was founded in 1996 but has been idle for some years until it was resurrected by two childhood friends who was looking to make a return to the islands they both grew up on.

In June 2019 our first spirit was launched, a “Small Batch Dry Gin” that contains the essence of the rugged archipelago.

In summer 2020 we added two more products.

“Oak Aged Gin” The oak barrel makes the taste sweeter, softer and more exquisite, it’s sippable. Perhaps the color makes the difference.

“Akvavit” Light notes of caraway and dill seeds brings forth the summer in autumn.


Vad mera kan vi tillföra till tjänstekatalogen, hur kan vi förbättra?

  • Kände du att någonting fattades eller var missrepresenterat?
  • Hur enkelt var det att hitta information?

Tjänstekatalogen är föreningens gemensamma kraftansträngning för att skapa en lättillgänglig databas över alla tjänster som finns i Nagu inklusive privata tjänster, offentliga tjänster, sport och fritid, föreningar etc. Katalogen har gjorts utan hjälp av befintliga listor (det fanns inga) så ifall det saknas tjänster så är det inte p.g.a selektivt bortfall utan bara p.g.a. att vi inte kommit på tjänsterna ifråga. 🙂 

Tjänsternas beskrivningar är tagna från deras hemsidor, fb-sidor och andra ställen där vi hittat befintlig info. Vi har inte skrivit beskrivningarna själva.

Lämna en kommentar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av Nagubor i föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo