Skip to main content

Nagu Frivilliga Brandkår rf

Vår uppgift och vårt mål är att trygga Nagus samt närliggande områdens säkerhet och välmående. Vi strävar till att upprätthålla den beredskap som behövs inom vår krävande skärgårdsmiljö.
Vi satsar stort på ungdomsverksamheten för att trygga och säkerställa kårens framtid med att utbilda framtidens blivande brandsoldater.


Tjänstetyp

SoMe-länkar