Skip to main content

Nagu områdeskontor (Pargas Stad)

Pargas stads servicepunkt i Nagu.

Öppethållningstider:

Tisdag-onsdag kl. 9-12 och kl. 13-15

Övriga tider enligt överenskommelse