Noahs bygg & Snick

HEJ / MOI!
My name is Noah. I am a carpenter (Snickare) established in Nagu/Nauvo, in the archipelago area of the South-West Finland. I moved here from Denmark in the year 2000 and haven’t regretted it. I have a great passion for wood in any form, but as a building material it really shows its properties. I love to use my hands, my soul and imagination to create unique furniture, welcoming and functional interiors and peaceful outdoor spaces. All I want is to bring life to my creations and make them stand the test of time.  

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo