Pensionärsföreningen Festingarna rf

Svenska pensionärsförbundet en av de största medborgarorganisationerna i Svenskfinland. Svenska pensionärsförbundet har tre stora uppgifter.

 • Den första är intressebevakningen, aktiv påverkan i fråga om allt som angår oss, från pensioner och köpkraft till vård och omsorg.
 • Den andra uppgiften gäller trivseln, allt det som vi gör i föreningar och klubbar för att trivas med varann och med livet i allmänhet.
 • Den tredje är delaktigheten i nutid och framtid, att ta vara på och dela med oss av all den kunskap och livserfarenhet vi äldre bär med oss.

Vad mera kan vi tillföra till tjänstekatalogen, hur kan vi förbättra?

 • Kände du att någonting fattades eller var missrepresenterat?
 • Hur enkelt var det att hitta information?

Tjänstekatalogen är föreningens gemensamma kraftansträngning för att skapa en lättillgänglig databas över alla tjänster som finns i Nagu inklusive privata tjänster, offentliga tjänster, sport och fritid, föreningar etc. Katalogen har gjorts utan hjälp av befintliga listor (det fanns inga) så ifall det saknas tjänster så är det inte p.g.a selektivt bortfall utan bara p.g.a. att vi inte kommit på tjänsterna ifråga. 🙂 

Tjänsternas beskrivningar är tagna från deras hemsidor, fb-sidor och andra ställen där vi hittat befintlig info. Vi har inte skrivit beskrivningarna själva.

Kommentar

 • Pensionärsföreningen Festingarna rf
  Föreningen är medlem i Svenska pensionärsförbundet(SPF) en av de största medborgarorganisationerna i Svenskfinland. Svenska pensionärsförbundet har tre stora uppgifter.

  Den första är intressebevakningen, aktiv påverkan i fråga om allt som angår oss, från pensioner och köpkraft till vård och omsorg.
  Den andra uppgiften gäller trivseln, allt det som vi gör i föreningar och klubbar för att trivas med varann och med livet i allmänhet.
  Den tredje är delaktigheten i nutid och framtid, att ta vara på och dela med oss av all den kunskap och livserfarenhet vi äldre bär med oss.

  Medlemmarna i föreningen träffas till regelbundna månatliga möten med varierande program. Därtill arrangerar föreningen olika aktiviteter såsom simresor, seniorgym, byavandringar, boule, biljard, teaterbesök och utfärder.

Lämna en kommentar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av Nagubor i föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo