Skip to main content

Pensionärsklubben Festingarna i Nagu r.f.

Svenska pensionärsförbundet en av de största medborgarorganisationerna i Svenskfinland. Svenska pensionärsförbundet har tre stora uppgifter.

  • Den första är intressebevakningen, aktiv påverkan i fråga om allt som angår oss, från pensioner och köpkraft till vård och omsorg.
  • Den andra uppgiften gäller trivseln, allt det som vi gör i föreningar och klubbar för att trivas med varann och med livet i allmänhet.
  • Den tredje är delaktigheten i nutid och framtid, att ta vara på och dela med oss av all den kunskap och livserfarenhet vi äldre bär med oss.

Tjänstetyp

Intresseområde

,