Qviflax byalag – kyläyhdistys rf

Föreningens syfte är att bevara och befrämja både den byggda miljön och landskapet inom Qviflax by, dess marker och vattendrag, utveckla byns kultur, väcka intresse för dessa ändamål samt öka samverkan mellan de fast bosatta och fritidsbosatta i byn.

I detta syfte ordnar föreningen möten, diskussionstillfällen och fester samt bedriver informationsverksamhet. Den kan utge publikationer och idka motsvarande verksamhet, som kan förberedas i projektform.

Föreningen samverkar med Qviflax väglag.

Föreningen kan också delta i gränsöverskridande, regionala och internationella samarbetsprojekt. För verksamheten kan föreningen ta emot understöd, organisera penningsinsamlingar och lotterier sedan den inhämtat behövliga tillstånd.

Alla som omfattar föreningens syfte och stadgar samt betalar dess avgifter, kan bli medlem av föreningen.

Välkommen med!

Qviflax byalag ordnar också en midsommar fest och Qviflax Allsångsfest samt deltar i Forneldarnas natt.

Tjänstetyp

Intresseområde

, ,

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo