Saaristohuvilat Stuguthyrning

We have three log cottages to choose from. All of them feature magnificent sea views, a private beach sauna and a jetty. The cottages were built in 2007 and they feature top quality furnishing and are equipped to high standards. An exotic feature you may enjoy is a separate outdoor privy. The log cottages are located on the islands of Pensar and Synnarstholm, which can be reached by an archipelago ferry and a boat trip. It is like having your very own cottage.

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo