Stenskärs Stugor och Fisk

Stenskär är ett gammalt skärgårdshemman som har bevarats av samma släkt i generationer från 1600-talet. Stenskär är sedan 1800-talet uppdelat i två gårdar, Väster- och Östergård. Idag finns det tre hushåll och åtta personer på ön. Milstolpar i utvecklingen på 1900-talet är:
  • Den första förbränningsmotorn nådde Stenskär 1917
  • Den första telefonlinjen till Stenskär installerades 1948 och har avskaffats nu 60 år senare
  • 1945 införskaffades det första egna dieselaggregatet och ersattes 1988 av elektricitet från fastlandet till vår stora glädje
Tidigare var fisket och boskapsskötseln de viktigaste näringarna men turismens kraftiga utveckling sen 70-talet har gett nya inkomstmöjligheter. Vi har satsat på det traditionella småskaliga mångsyssleriet. Tack vare småskaligheten kan vi fortfarande erbjuda lugn och ro åt våra gäster.

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo