Transportservice Oy Sjövägen Ab

Vi erbjuder förbindelsebåtstrafik, gruppresor för 1-30 pers och taxibåt för 1-9 + 1-12 pers.
För grupper skräddarsyr vi resor enligt era önskemål. Vår hemmahamn finns på Ernholm i Nagu, men er resa kan starta från den hamn ni önskar. För taxibåtstrafiken har vi snabbgående båtar som enkelt tar er ut till skärgården. Alla våra båtar körs av erfarna skeppare.


Tjänstetyp

Intresseområde

, , ,

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo