Transportservice Oy Sjövägen Ab

Vi erbjuder förbindelsebåtstrafik, gruppresor för 1-30 pers och taxibåt för 1-9 + 1-12 pers. För grupper skräddarsyr vi resor enligt era önskemål. Vår hemmahamn finns på Ernholm i Nagu, men er resa kan starta från den hamn ni önskar. För taxibåtstrafiken har vi snabbgående båtar som enkelt tar er ut till skärgården. Alla våra båtar körs av erfarna skeppare.

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo