Trunsö

Trunsö ligger i södra Skärgårdshavet. Håll Skärgården Ren rf har aktivt utvecklat Trunsö sedan 1998. På ön ligger HSR rf:s hyresstuga Notstugan. HSR rf:s service på ön: medlemsbastu med havsutsikt sopstation torrtoalett disktvättningsställe grillplats en naturstig som introducerar öns historia och natur hyresstugan Notstugan Trunsö serviceavgift 12 e för HSR rf medlemmar / dygn, 17 e för övriga / dygn innehåller bastu, el samt användning av grilltak och diskplats Avgiften kand betalas via MobilePay till numret 33186, meddelande: Trunsö Man kan också betala till HSR rf:s konto: FI42 6601 0010 5173 99, meddelande: Trunsö Under den livligast båtsäsongen hjälper övärdinnan öns gäster.

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo