Trunsö

Trunsö ligger i södra Skärgårdshavet. Håll Skärgården Ren rf har aktivt utvecklat Trunsö sedan 1998. På ön ligger HSR rf:s hyresstuga Notstugan.

HSR rf:s service på ön:

medlemsbastu med havsutsikt
sopstation
torrtoalett
disktvättningsställe
grillplats
en naturstig som introducerar öns historia och natur
hyresstugan Notstugan
Trunsö serviceavgift

12 e för HSR rf medlemmar / dygn, 17 e för övriga / dygn
innehåller bastu, el samt användning av grilltak och diskplats
Avgiften kand betalas via MobilePay till numret 33186, meddelande: Trunsö
Man kan också betala till HSR rf:s konto: FI42 6601 0010 5173 99, meddelande: Trunsö
Under den livligast båtsäsongen hjälper övärdinnan öns gäster.


Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo