Skip to main content

Trunsö

Trunsö ligger i södra Skärgårdshavet. Håll Skärgården Ren rf har aktivt utvecklat Trunsö sedan 1998. På ön ligger HSR rf:s hyresstuga Notstugan. HSR rf:s service på ön: medlemsbastu med havsutsikt sopstation torrtoalett disktvättningsställe grillplats en naturstig som introducerar öns historia och natur hyresstugan Notstugan Trunsö serviceavgift 12 e för HSR rf medlemmar / dygn, 17 e för övriga / dygn innehåller bastu, el samt användning av grilltak och diskplats Avgiften kand betalas via MobilePay till numret 33186, meddelande: Trunsö Man kan också betala till HSR rf:s konto: FI42 6601 0010 5173 99, meddelande: Trunsö Under den livligast båtsäsongen hjälper övärdinnan öns gäster.

© 2020 - Pro Nagu rf. Alla rättigheter förbehålls.
Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo