Skip to main content

Fibresin

Fibresin är ett lokalt företag som specialiserat sig på glasfiberprodukter.

Våra huvudprodukter är Penguin 28, Penguin 38 och Penguin 42 roddbåtarna. Dessutom tillverkar vi Nagujollen, Nagu Fiskaren och Niklot Daycruiser-segelbåten. Vi utför även mindre reparationsarbeten i glasfiber. Hos Simonby Outlet i samma utrymmen hittar du bland annat förmånliga åror och andra tillbehör till en roddbåt.


Intresseområde

,

SoMe-länkar