Fibresin

Vi är ett litet lokalt företag i Nagu som betjänar såväl ortsbefolkningen, sommargästerna som kunder längre bort. Vår personal består för tillfället av tre händiga herrar. Vi är specialiserade på produkter i armerad glasfiber.  Vi strävar i vår verksamhet att verka på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt som möjligt.

Vi strävar att verka på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt. Ett exempel på detta är vårt deltagande i kampanjen Muovit kuuluu kiertoon. För vår del betyder det att vi samlar in gamla glasfiberbåtar och antingen renoverar dem eller ser till att de tas om hand som avfall på rätt sätt. Vi utför även beställningsarbeten i armerad glasfiber. Därtill har vi specialiserat oss på att göra reparationsarbeten i glasfiber, som på mindre båtar.


Vad mera kan vi tillföra till tjänstekatalogen, hur kan vi förbättra?

  • Kände du att någonting fattades eller var missrepresenterat?
  • Hur enkelt var det att hitta information?

Tjänstekatalogen är föreningens gemensamma kraftansträngning för att skapa en lättillgänglig databas över alla tjänster som finns i Nagu inklusive privata tjänster, offentliga tjänster, sport och fritid, föreningar etc. Katalogen har gjorts utan hjälp av befintliga listor (det fanns inga) så ifall det saknas tjänster så är det inte p.g.a selektivt bortfall utan bara p.g.a. att vi inte kommit på tjänsterna ifråga. 🙂 

Tjänsternas beskrivningar är tagna från deras hemsidor, fb-sidor och andra ställen där vi hittat befintlig info. Vi har inte skrivit beskrivningarna själva.

Lämna en kommentar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av Nagubor i föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo