Fibresin

Fibresin är ett lokalt företag som specialiserat sig på glasfiberprodukter. Våra huvudprodukter är Penguin 38 och Penguin 42 roddbåtarna. Dessutom tillverkar vi Nagujollen, Nagu Fiskaren och Niklot Daycruiser-segelbåten. Vi utför även mindre reparationsarbeten i glasfiber.

Intresseområde

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo