Fibresin

Fibresin är ett lokalt företag som betjänar såväl ortsbefolkningen, sommargästerna som kunder längre bort. Vår personal består för tillfället av tre händiga herrar. Vi är specialiserade på produkter i armerad glasfiber. Vi strävar till att verka på ett så ansvarsfullt och miljövänligt sätt som möjligt.
Våra huvudprodukter är Penguin 38 och Penguin 42 roddbåtarna. Dessutom tillverkar vi Nagujollen, Nagu Fiskaren och Niklot Daycruiser-segelbåten. Vi utför även mindre reparationsarbeten i glasfiber.


Tjänstetyp

Intresseområde

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo