Folkhälsan i Nagu rf

Folkhälsan i Nagu r.f. är en aktiv förening vars syfte är att bedriva hälsofrämjande aktiviter på orten. Vi vill vara en del av det lilla lokala samhället och vi deltar som medarrangörer i olika evenemang och samarbetar med andra lokala föreningar.

Till vår kärnverksamhet hör anordnadet av simskolor och Lucia-firandet. Utöver det hör också motionsjippon, dagsläger för barn i lågstadieåldern, familjecafé, dans och yoga för barn till sådana aktiviter som vi ordnar om det finns behov.

Leksaksbiblioteket finns i gamla kommunalstugan och är öppet i samband med styrelsens möten eller i samband med Familjecafé.


Vad mera kan vi tillföra till tjänstekatalogen, hur kan vi förbättra?

  • Kände du att någonting fattades eller var missrepresenterat?
  • Hur enkelt var det att hitta information?

Tjänstekatalogen är föreningens gemensamma kraftansträngning för att skapa en lättillgänglig databas över alla tjänster som finns i Nagu inklusive privata tjänster, offentliga tjänster, sport och fritid, föreningar etc. Katalogen har gjorts utan hjälp av befintliga listor (det fanns inga) så ifall det saknas tjänster så är det inte p.g.a selektivt bortfall utan bara p.g.a. att vi inte kommit på tjänsterna ifråga. 🙂 

Tjänsternas beskrivningar är tagna från deras hemsidor, fb-sidor och andra ställen där vi hittat befintlig info. Vi har inte skrivit beskrivningarna själva.

Lämna en kommentar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av Nagubor i föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo