Skip to main content

Nagu Lekpark

Parken vid Kommunalstugan drivs av Folkhälsan i Nagu. Den är öppen 24/7 och används på eget ansvar.