Grannas serviceboende & Furubo

Grannas är ett litet effektiverat boende i Nagu med 18 platser.

Den boende får själv inreda sitt rum med egna möbler och föremål.

Vi har en yrkeskunnig personal dygnet runt. Alla har en egenvårdare som skall ge hjälp och stöd för att alla skall få behålla sin funktionsförmåga så länge som möjligt. Aktiviteter ordnas med hjälp av olika föreningar som skall ge en guldkant på tillvaron.

Furubo boende i nära anslutning till Grannas serviceboende

Känner du dig ensam och otrygg eller behöver du hjälp i vardagen så är kanske den här boendeformen något för dig.

Furubo är ett litet gruppboende med litet antal lägenheter med gemensamma utrymmen där service om omvårdnad ges. Målsättningen är att skapa en trygg och meningsfull vardag. Erbjuda social gemenskap. Vardagen planeras enligt kundens behov och önskemål. Personal finns på plats alla dagar kl. 7.30–21.30.


Vad mera kan vi tillföra till tjänstekatalogen, hur kan vi förbättra?

  • Kände du att någonting fattades eller var missrepresenterat?
  • Hur enkelt var det att hitta information?

Tjänstekatalogen är föreningens gemensamma kraftansträngning för att skapa en lättillgänglig databas över alla tjänster som finns i Nagu inklusive privata tjänster, offentliga tjänster, sport och fritid, föreningar etc. Katalogen har gjorts utan hjälp av befintliga listor (det fanns inga) så ifall det saknas tjänster så är det inte p.g.a selektivt bortfall utan bara p.g.a. att vi inte kommit på tjänsterna ifråga. 🙂 

Tjänsternas beskrivningar är tagna från deras hemsidor, fb-sidor och andra ställen där vi hittat befintlig info. Vi har inte skrivit beskrivningarna själva.

Lämna en kommentar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av Nagubor i föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo