Skip to main content

Framnäs badstrand

Framnäs stranden görs regelbundna kontroller av cyanobakterieläget under den officiella badsäsongen: algöversikt för Framnäs.

Framnäs stranden har stolar för picknick, en lekplats, omklädningsrum, en simplattform och en simskola organiserad av Folkhälsan.