Skip to main content

Gräv & Transport Saarinen Ab

Grävarbeten och transporttjänster
Gräv & Transport Saarinen Ab erbjuder heltäckande gräv- och transporttjänster i Åboland. Vårt gräv- och transportföretag har långa tranditioner (tredje generationen) vars verksamhet redan startade på 1950-talet.

Våra mångsidiga och moderna fordon möjliggör en hel del olika transporttjänster, allt från brunnstömningar till vattentransporter och förflyttningar av arbetsmaskiner till jordtransporter.