Grävbolaget JoAn

Päätoimialat: Kiviaines, Konepalvelu, Louhinta, Maarakennusurakointi

Erityistoimialat: Avolouhinta, Hoito- ja kunnossapitotyöt, Kaapelityöt, Kuljetustoiminta, Kunnallistekniikka, Maa- ja kiviainesmyynti, Metsänparannus, Purkutyöt, Salaojitus, Viherrakentaminen

Muu toimiala: Perustustyöt, Tierakennus, Vesirakennustyöt, Ympäristötekniikka


Tjänstetyp

Intresseområde

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo