Medborgarinstitutet Skärgårdens Kombi

Kom med på våra kurser i hela skärgården: Pargas-Nagu-Korpo-Houtskär och Iniö! Du kan också komma med kursönskemål!
Vi samarbetar även med MiF, Medborgarinstitutens förbund MiF ry r som är en intresseorganisation, vars uppgift är att bevaka medborgarinstituten och deras studerandeförbund.
Du kan anmäla dig till andra instituts distanskurser genom att klicka på länken anmälan och information kan du bekanta dig med MiF:s webbplats.


Tjänstetyp

Intresseområde

,

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo