Skip to main content

Skridskoplan, Ishockeyrink och Tennisplan

Bakom bollhallen finns det en skridskoplan och ishockeyrink vintertid och sommartid en tennisplan.

Servicehus med:

  • 2 omklädningsrum
  • WC