Skip to main content

Spånbana och Skidspår

Belyst motionsbana eller sågspånsbana. Vintertid skidspår för klassisk stil Start bakom fotbollsplanen Parkvägen 25, 21660 Nagu
  • Banans längd: 2,2 km
  • Belyst hela vägen, passar för jogging och promenader, vintertid skidåkning/klassisk stil

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo