Daghemmet Karusellen

Daghemmet Karusellen ligger mitt i naturen nära skog och hav, vilket möjliggör en mångsidig lärmiljö. Pedagogiken på daghemmet är tvåspråkig. I grupperna jobbar både svensk- och finsktalande personal. Naturen i närområdet är en viktig del av vår lärmiljö och vi har en utegrupp för 3-5 åringar. Invid daghemmet finns en kåta, som fungerar som utegruppens grupputrymme. Verksamheten i utegruppen följer samma pedagogiska mål som övrig verksamhet.

Tjänstetyp

Intresseområde

,

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo