Skip to main content

Daghemmet Karusellen

Daghemmet Karusellen ligger mitt i naturen nära skog och hav, vilket möjliggör en mångsidig lärmiljö. Pedagogiken på daghemmet är tvåspråkig. I grupperna jobbar både svensk- och finsktalande personal. Naturen i närområdet är en viktig del av vår lärmiljö och vi har en utegrupp för 3-5 åringar. Invid daghemmet finns en kåta, som fungerar som utegruppens grupputrymme. Verksamheten i utegruppen följer samma pedagogiska mål som övrig verksamhet.