Nagu sportplan

Gräsplan ( fotbollsplan ) Parkvägen 25, 21660 Nagu
  • Gräsplan för fotboll.
Sportplan Parkvägen 24, 21660 Nagu
  • löparbanor
  • höjdhopp
  • kula
  • diskus
  • spjut
  • grusplan för fotboll
  • servicehus: omklädningsrum, 2 wc
Kontakt: Fritidssekreteraren

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Planering, design & förverkligande av: UUDLY Webbdesign och Varumärkesstrategier logo