Skip to main content

Nagu sportplan

Gräsplan ( fotbollsplan ) Parkvägen 25, 21660 Nagu
  • Gräsplan för fotboll.
Sportplan Parkvägen 24, 21660 Nagu
  • löparbanor
  • höjdhopp
  • kula
  • diskus
  • spjut
  • grusplan för fotboll
  • servicehus: omklädningsrum, 2 wc
Kontakt: Fritidssekreteraren