Nagu sportplan

Gräsplan ( fotbollsplan )
Parkvägen 25, 21660 Nagu

  • Gräsplan för fotboll.

Sportplan
Parkvägen 24, 21660 Nagu

  • löparbanor
  • höjdhopp
  • kula
  • diskus
  • spjut
  • grusplan för fotboll
  • servicehus: omklädningsrum, 2 wc

Kontakt: Fritidssekreteraren


Intresseområde

, ,

SoMe-länkar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo