Skip to main content

Skateramp

Bakom biblioteket och bollhallen. Skaterampen är under tak så det går att skatea fast det regnar.


Tjänstetyp