Skip to main content

Saariston Mökkipalvelut

Vi utför mångsidiga arbeten med många års erfarenhet i Åbolands skärgård. Vi bygger såväl stugor som terasser och bryggor. Dessutom utför vi sjötransporter, grävarbeten, vedleveranser och dykning. Vi fäller även träd.