Vargberget

Vargen är ett mytomspunnet djur. Ännu i dag är det omdebatterat. Vargberget i Mattnäs var en riktig vargfälla på 1800-talet, då det fanns mycket varg i Nagu. Byborna jagade upp vargen längs bergssluttningen. På andra sidan väntade döden då vargen föll ner för stupet. Redan på 1300-talet lagstadgades att allmogen skulle hålla sig med vargnät och varggrop. Varggropen grävdes för att fånga vargen.

På Vargberget kan du också se den flata avsatsen där det dansades vid sekelskiftet.

På berget finns ett utsiktstorn och en ”laavu”.

Läs mer om hur du kommet till Vargberget.


Vad mera kan vi tillföra till tjänstekatalogen, hur kan vi förbättra?

  • Kände du att någonting fattades eller var missrepresenterat?
  • Hur enkelt var det att hitta information?

Tjänstekatalogen är föreningens gemensamma kraftansträngning för att skapa en lättillgänglig databas över alla tjänster som finns i Nagu inklusive privata tjänster, offentliga tjänster, sport och fritid, föreningar etc. Katalogen har gjorts utan hjälp av befintliga listor (det fanns inga) så ifall det saknas tjänster så är det inte p.g.a selektivt bortfall utan bara p.g.a. att vi inte kommit på tjänsterna ifråga. 🙂 

Tjänsternas beskrivningar är tagna från deras hemsidor, fb-sidor och andra ställen där vi hittat befintlig info. Vi har inte skrivit beskrivningarna själva.

Kommentar

  • Vargberget
    Vargen är ett mytomspunnet djur som ännu i dag är hett omdebatterat.
    Redan på 1300-talet lagstadgades att allmogen skulle hålla sig med vargnät och varggrop. Varggropen grävdes för att fånga vargen.
    Vargberget i Mattnäs var på 1800-talet, då det fanns mycket varg i Nagu en riktig vargfälla. Byborna jagade upp vargen längs bergssluttningen. På andra sidan väntade döden då vargen föll ner för stupet.

Lämna en kommentar

Pro Nagu rf

Det har bott människor i Nagu så länge som det finns historia. Deras hårda arbete, motståndskraft och samhörighetskänsla har garanterat ett tryggt leverne på öarna genom generationerna. Även i de svåraste av tider. Denna portal är gjord av Nagubor i föreningen Pro Nagu rf. så att du skall känna dig välkommen här.

Designed & Delivered by your Peeps @ UUDLY Uudly logo